Medlemsskab

Herreklubben spiller vi golf under sportslige og korrekte turnerings-forhold. Her mødes nye og gamle, høj- og lav handicappede medlemmer, under ligeværdige forhold og vi har et godt kammeratskab.  

Bliv medlem af Herreklubben Gilleleje Golfklub…!!  

Du skal bare opfylde tre betingelser:

  1.   Du skal være mand
  2.   Du skal være fyldt 18 år i indeværende kalenderår
  3.   Du skal være aktivt medlem af Gilleleje Golfklub eller Kongegolfer

 Medlem af Herreklubben bliver man ved at indbetale Kr. 500,- til reg.nr. 5474 konto nr. 7020585 eller via Mobile Pay på nr. 31155511. HUSK at oplyse dit medlemsnummer ved indbetalingen. Er du under 30 år er der halv pris på kontingent til og med det år du fylder 30. Kontingentet dækker bl.a. præmier til alle torsdagsmatcher som ikke er dækket ind af sponsorer.