§ Almindelige Turneringsbetingelser

(Kan ændres ifølge propositioner for den enkelte turnering.) 

 1. Alle turneringer afvikles efter de af »The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews« og US-GA fastsatte regler. Gældende er tillige de lokale regler, der er meddelt på scorekort eller ved opslag fra bestyrelsen for Gilleleje Golfklub. 
 2. Herreklubbens turneringer er åben for alle Herreklubbens medlemmer. Medlemskab af Herreklubben kan opnås af alle aktive herre medlemmer af Gilleleje Golfklub, som er fyldt 18 år i turneringsåret og som har opnået et handicap. 
 3. Turneringskomiteen består af to eller flere medlemmer af bestyrelsen, angivet på Herreklubbens hjemmeside herreklubbenggk.dk
 4. Hvis der ifølge propositionerne skal foreligge en startliste, vil denne blive publiceret via GolfBox senest dagen før turneringen skal afvikles. 
 5. Evt. turnerings-fee skal erlægges senest sammen med registrering (modtagelse af scorekort). En tilmeldt spiller hæfter for turnerings-fee ved udeblivelse. 
 6. Hvis en spiller ankommer til startstedet parat til at starte inden for fem minutter efter hans starttid, og der ikke foreligger omstændigheder der berettiger til at ophæve diskvalifikationsstraffen efter regel 33-7, er straffen for ikke at starte til tiden tab af første hul i hulspil og to straffe slag i slagspil. Straffen for at starte senere end fem minutter efter starttiden er diskvalifikation. 
 7. Scorekort, der af turneringsledelsen bedømmes ulæselige eller mangelfulde, medfører diskvalifikation. 
 8. Hvor intet andet er meddelt, afgøres placeringer ved lige resultater således:

 Slagspil, Stableford: Den matematiske model (sidste 36/18/9/6/3/1 huller) – ved lighed foretages lodtrækning

Slagspil: Handicap metoden, (højeste hcp. vinder), ved handicap lighed benyttes den matematiske model. 

Hulspil: Sudden death playoff. 

 1. Turneringsledelsen kan skride ind overfor langsomt spil efter ”out-of-position” princippet jvf. DGU’s håndbog for turneringsledere. 
 2. Afbrydelse af en turnering sker ved brug af tågehorn. Genoptagelse af turneringen sker ved fornyet brug af tågehorn. 
 3. En klage over brud på etikette i forbindelse med en turnering skal være Turneringsudvalget i hænde senest 8 dage efter turneringens afholdelse. 
 4. Såfremt en spiller efter opfordring nægter at give møde for turneringskomiteen, har det opsættende virkning med hensyn til deltagelse i Herreklubbens turneringsprogram. 
 5. En spillers markør skal være medlem af Herreklubben. 
 6. Mobiltelefoner skal være slukket under spillet. Overtrædelse heraf kan – efter indberetning – medføre disciplinærstraf, herunder karantæne i fremtidige turneringer (både individuelle og holdturneringer). Dette gælder dog ikke hvis man bruger telefonen for at 
 • Indtaste elektronisk score
 • læse elektronisk baneguide
 • tilkalde dommer 

eller 

 • tilkalde hjælp ved ulykkestilfælde m.v. 

Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. regel 33-7. 

 1. Det er tilladt at bruge elektroniske hjælpemidler til måling af afstand, 
 2. En turnering forudsætter mindst 5 deltagere / par. 
 3. Der spilles i 2 rækker: A-rækken:

fra hcp. +8 til 14,0

B-rækken: 

fra hcp. 14,1 til 20,8 

C-rækken:

fra hcp. 20,9 og højere 

Der er generelt frit valg af teested med mindre andet er oplyst via mail/facebook/hjemmesiden (herreklubbenggk.dk)

 1. Antal præmier pr. række: 5 – 7 deltagere: 1 præmie 

8 – 12 deltagere: 2 præmier over 12 deltagere: 3 præmier